Bugaboo.tv

นักแสดงละครนักบุญทรงกลด

Post dated: 08 ก.พ 2017 เวลา 10:52 AM

CATEGORIES: นักบุญทรงกลด
นักแสดงละครนักบุญทรงกลด

นักแสดงละครนักบุญทรงกลด

1. มิกค์  ทองระย้า  รับบท  นักบุญ ทรงกลด
2. อัษฎาพร  สิริวัฒน์ธนกุล  รับบท  เทียนหอม
3. ธนากร  ศรีบรรจง  รับบท  เฉ่า แซ่ฉ่อย
4. ศรัณย่า  ชุณหศาสตร์  รับบท  เหมยฮัว
5. อานัส  ฬาพานิช  รับบท  เสือผาด
6. ปุณยาพร  พูลพิพัฒน์  รับบท  โมรี
7. เดวิด  อัศวนนท์  รับบท  นายทรงศักดิ์
8. พิพัฒน์พล  โกมารทัต  รับบท  จินฟง
9. พูลภัทร  อัตถปัญญาพล  รับบท  ฟุ่เฉิน
10. ไดสุเกะ  สุกี้คาวา  รับบท  กิตากาวา
11. พงศ์สิรี  บรรลือวงศ์  รับบท  เสือใบ
12. จิรพัชร์  อินทรสถิตย์  รับบท  เสือครุย
13. ปัญญาพล  เดชสงค์  รับบท  พันตำรวจตรี สมัย
14. ธนัช  ศรีบรรจง  รับบท  จ่าสังข์
15. อิทธิกร  สาธุธรรม  รับบท  จ่าโทน
16. ยอดชาย  เมฆสุวรรณ  รับบท  หลวงตาจัน
17. ปภาดา  โชติกวณิชย์   รับบท  เบญจวรรณ
ดูคลิปนักบุญทรงกลด ย้อนหลังทุกตอน ได้ที่ : นักบุญทรงกลด ย้อนหลัง

รายการย้อนหลัง